Kulturní spolek Oblast vyhlašuje výzvu k podání uměleckých k podání uměleckých výstavních projektů, určených k realizaci v prostorách židovského hřbitova v Telči v období od 2. 7. do 2. 9. 2022

 

Každý z vybraných autorů (či kolektivu autorů) bude mít k dispozici 1 týden. Vzhledem k charakteru místa zvažte předem vhodnost vystavovaných děl.

 

Náležitosti k podání návrhu:

A) jméno a kontakt

B) název, popis a obrazová dokumentace projektu

C) odkaz na portfolio

D) uvedení vyhovujících termínů:

02/7 − 08/7

23/7 − 29/7

13/8 − 19/8

16/7 − 22/7

06/8 − 12/8

27/8 − 02/9

09/7 − 15/7

30/7 − 05/8

20/8 − 26/8

 

Podmínky:

A) vlastní dohled nad výstavou

B) vlastní doprava, instalace a deinstalace

C) vlastní finanční krytí projektu

 

Nabízíme nestandardní pobyt v galerii s ateliérem, včetně ubytování v zázemí objektu. A to bez elektřiny i bez wi-fi. Více informací na www.oblast.org

 

Návrhy posílejte na adresu: oblast@post.cz 

 

Uzávěrka pro podání: 17. dubna 2022

 

www.ateliersin.tumblr.com 

www.facebook.com/KulturniSpolekOblast