Okamžik metamorfózy. Prchavý okamžik zrození. Co je uvnitř vejce? Kdy se vylíhne a co se z něj stane? Replikace jako něco, co posouvá život kupředu. Něco, co přináší nové možnosti, jak se lépe přizpůsobit novým podmínkám. Jak být lepší.

  

Projekt se skládá ze dvou vrstev. První vrstva fyzická, v prostoru galerie a druhá vrstva, která se odehrává nad tím vším v digitálním prostoru virtuální reality. Podněcuje otázky: Co po nás zůstane a kam směřujeme? Lidé přetvářejí přírodu a vytvářejí technologie a umělé objekty, které tu budou navždy. Už nevytváříme život, ale vytváříme jeho zkázu. Spawn Point má ambici otevřít otázky o udržitelnosti a budoucnosti života, jak ho známe.

  

Jsme tvůrci, kteří nevytvářejí život. Vytváříme nové stroje, které mají svůj vlastní vývoj.