Kolektivní výstava českého mateřského videoartu. 
Fascinace médiem dítěte plus nostalgie po monumentálních paikovských videoinstalacích rovná se babybox.
Babybox je výzkumnou výstavou s velkým biologickým kouzlem.

Kurátorka: Kateřina Olivová