Jaroslav Panuška, Vodník, GMU Hradec Králové

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem si Vás dovoluje pozvat na novou výstavu Baladické světy Jaroslava Panušky (Z cyklu Počátky moderny).

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 27. června do 14. září 2014, denně od 10.00—12.00, 13.00—17.00 s výjimkou pondělí. 

Před začátkem letních prázdnin bude v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem otevřena výstava Baladické světy Jaroslava Panušky, která představí výběr z velmi pestré malířské tvorby. Jaroslav Panuška (1872—1958) byl muž mnoha tváří. Pohyboval se od symbolistně dekadentní malby po ilustrace dětských knih, během svého dlouhého života několikrát radikálně změnil námětovou stránku svých děl. Už na Akademii začal tvořit typické vodníky, umrlce, duchy, čarodějnice a další strašidelné bytosti a výjevy. Na počátku 20. století se představil také jako ilustrátor, když vytvořil obrazový doprovod k pohádkám Karla Jaromíra Erbena a Václava Říhy; svými ilustracemi vyzdobil také například knihu Lovci mamutů od Eduarda Štorcha. Zároveň kreslil a maloval krajiny ze středních a jižních Čech a později i z Orlických hor, Valašska a Vysočiny. Především však byl milovníkem dávné historie, archeologie a všeho tajemného. Výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nemá ambici důsledně představit všechny oblasti Panuškovy tvorby. Pohled bude zaostřen zejména na jeho fantazijní malby, v nichž zachycuje záhadná stvoření, prehistorické scenerie a symbolistní krajiny, kterými se na přelomu devatenáctého a dvacátého století proslavil. Ačkoli by se mohlo zdát, že tyto ponuré výjevy budou vyvolávat děs a melancholické dojmy, není tomu tak; Panuška obohacoval své představy často o prvek ironie a grotesky, čímž se do značné míry odlišuje od řady dekadentních umělců. 
 

Autor výstavy: Miroslav Divina, kurátor sbírky malby a grafiky Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj a Rada galerií ČR.

Bližší informace na www.galerieroudnice.cz.