Na první zdání se objekt tváří jako pás nekonečného filmu. Po bližším ohledání ale zjistíme, že jednotlivá políčka neztvárňují na sebe navazující sekvence pohybu, ale gravitací usazené porce sušeného čaje. Obyčejné čajové sáčky se pro autorku stávají použitelným materiálem po jejich zalití, vypití a usušení na radiátoru. 

 

Totožný formát jednotlivých porcí čaje sešitých v nekončícího hada může být popisem repetitivní nudy a komfortu lidského života nepřekračující hranice každodennosti. Vědomí toho, že můžeme ke krajnímu sáčku čaje přišít nekonečnou množinu dalších je ohromující. Není jasné, který sáček byl první a který poslední a zřejmě na tom ani nezáleží. Jemné diference barevných map vzniklé kombinací pigmentu čaje a vody na druhou stranu nabízejí i řešení vidět v technicky přesných porcích zenový prožitek bezprostřednosti. Vytváří se napětí vznikající mezi fatální autentickou budoucností a zaopatřováním okolnostmi podmíněné budoucnosti, mezi mrtvými použitými dny a příběhem, který si za nimi můžeme představit. 

 

Dílo není knihou, dalo by se ale vnímat jako abstraktní deník jakýchkoli dní, neboť neobsahuje textové záznamy implikující datum, čas a ohraničení konkrétních událostí. Přesto je místopisem, není ale jasné o jakém místě a v jakém čase. 

 

Balbína Králová vystudovala magisterský obor Výtvarná a vizuální tvorba na Masarykově univerzitě v Brně, nyní diplomuje v ateliéru Malby 3 na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Ve své tvorbě se věnuje zejména expresivní figurativní malbě suchými pastely. Ústřední témata prostupující její tvorbu jsou záznam a nestálost (existence), která se autorka snaží prozkoumávat napříč různými médii jako je například výroba ručních papírů, vyšívaná kresba či autorské knihy. Žije a pracuje v Brně.

 

kurátorka: Viola Borková