Tento cyklus zkoumá obyčejný mořský „plevel“, nejrůznějš. druhy chaluh z pobřežních oblastí celého světa. Stejně jako v případě suchozemského plevele se jedná o rostlinné formy, které tvoří nedílnou součást biodiverzity oceánských ekosystémů a často jsou přehlíženy jakožto „neživé“ druhy. O tomto plevelu se podobně jako o jeho pevninských bratrancích také odpradávna ví, že má léčivé účinky. Symbióza rostlinného a živočišného života na planetě Zemi, v dnešní době ohrožované lidmi vyvolanými klimatickými změnami, nás vyzívá, abychom vzdali hold kráse a specifičnosti těchto nenápadných druhů. Tyto obrazy formátované podle vědeckých modelů z 19. století připomínají romantizovanou dějinnou érupřed antropocénem, kdy člověkem vyráběné chemikálie ještě neohrožovaly biodiverzitu a budoucnost planety.