In life

Výstavní projekt in life je výsledkem spolupráce Barbory Bačové a Štěpána Grygara. „Podnětem ke společné výstavě byla dlouhodobá spolupráce autorů, kteří se rozhodli i přes současnou situaci a fyzickou vzdálenost vytvořit obrazový mikro příběh. Název výstavy se inspiruje názvem neznámého a skoro bezvýznamného obchodu s oblečením. In life v sobě nese jedinečnost okamžiku, anonymitu, autentičnost a současně i trochu nostalgie.“ B.B.

 

Výstava představuje dva samostatné soubory obou autorů, které se tematicky i vizuálně propojují, ale také konfrontují, jako dva možné tvůrčí přístupy. Pro jejich práci je typická autentická otevřená forma, jakýsi širší pohled na skutečnost, který je v jistém pohledu kritický a objevný současně. Oba autoři překonávají limity média fotografie, jeho statičnost se nahrazuje filmovou sekvencí a pohybem. U Barbory Bačové je vizualita fotografického obrazu často spojena s vizuální apropriací vytvářející magické obrazy často kombinované se zdánlivě banálními snímky odhalující tradici rodného Slovenska. Štěpán Grygar odhaluje ve fotografických sériích skryté struktury a vnitřní řád městské krajiny, jeho fotografie jsou autentické a vizuálně atraktivní zároveň. Ve fotografickém repertoáru Barbory Bačové, nehrají hlavní roli jen základní výrazové prostředky, naopak. Její tvorba tkví také v něžných nuancích, nahodilosti pohybu a ojedinělosti okamžiků, které rychle pomíjejí. Je jednoznačné, že i po zmáčknutí spouště příběhy na jejích fotografiích nepřestávají plynout. Dějovou linku jejích fotografií trefně doplňují Grygarovy minimalistické záběry. Grygarova práce s imaginací barevných ploch, struktur a detailů se doplňuje o série performativních portrétů, ve kterých fotografuje Barboru, rámuje a uceluje tak celý příběh. „Barbora Bačová a Štěpán Grygar postihují aktuální témata autentickou formou přesahující racionální postupy. Fotografie často řadí do sekvencí připomínajících filmovou estetiku, některé práce nabývají až performativní charakter. Výstavní projekt představuje sondu do současnosti propojující prostor mezi uměním a životem.“ Š.G.

 

Barbora Bačová je studentkou posledního ročníku magisterského programu v Ateliéru fotografie Štěpána Grygara a Vojtěcha Aubrechta na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Narodila se a převážně žije v Košicích. Východní Slovensko jí ovlivnilo a stalo se inspirací v její tvorbě, jež je často spjata s osobním prožitkem a životní zkušeností. Barbora Bačová postupně vytváří komplexní projekt, ve kterém zaznamenává každodenní situace lehkým autentickým způsobem s vizuálními přesahy. Tvůrčí proces je zároveň sondou do současného světa, jeho „převyprávěním“. Autorka často používá mobilní telefon a pracuje s fikcí, vlastním archivem a filmovou estetikou. Podílela se na společných výstavních projektech ve Francii, Německu, Jižní Korei, nebo na pražském Prague Photo. V roce 2017 absolvovala stáž na TAI of Athens Department of Photography and Audiovisual Arts v Aténách. V loňském roce vystavovala na fotografickém festivalu LAbiRynT ve Slubici/Franfurtu. Významná je její účast na mezinárodní Pla(t)form 2020 ve švýcarském Fotomuzeum Winterthur, kam byla vybrána mezi 42 umělci.

 

Štěpán Grygar se narodil 10. 7. 1955 v Praze. V roce 1979 absolvoval pražskou FAMU, kde později v letech 2002 – 2014 působil jako vedoucí ateliéru na katedře fotografie. V roce 2008 byl jmenován profesorem. V současné době působí jako vedoucí Ateliéru fotografie na Fakultě Designu a Umění Ladislava Sutnara. Uspořádal více než 50 samostatných výstav, například v Praze, Bratislavě, Budapešti, Mnichově, Londýně, Houstonu. Je zastoupen v řadě významných sbírek u nás i v zahraničí. V současné době se prezentuje na výstavě Noir & Blanc, une estétique de la photographie v Grand Palais v Paříži, výběru fotografií ze sbírek Bibliotèque Nationale de France. Fotografie Štěpána Grygara tvoří důležitou část české výtvarné scény. Jeho tvorba z poloviny 70. let byla řazena k českému fotografickému vizualismu, během 80. let se propracoval k syntéze konceptuálního přístupu a reflexe či analýzy fotografického média. Grygarovo dílo představuje možnou polohu z mnoha postkonceptuálních tendencí české fotografie, podnícené minimalismem a konceptualismem. V posledních letech jeho tvorbu charakterizuje výrazný příklon k použití barevné fotografie, práce s jasnými plochami a výraznou barevností se stává důležitým výrazovým prvkem.