Výstavu Barbory Báčové a Štěpána Grygara zahájí Rudo Prekop.