Na výstavě nazvané Samota v objetí dospívání představí dvojice Barbora Jurčová a Celestína Minichová autorská díla vytvořená pro výstavu souhrnně nazvaná Spojenie. Prostřednictvím fotografií a textu zkoumají autorky hranu osobní samoty. Balancují a dobrovolně překračují stanovené hranice vlastního těla a niterných pocitů. Uvědomují si objevené limity a skrze ty i sebe samu. Zdánlivé drsnosti fotografií vytvářejí protipól básnické texty, které nabízejí nový pohled. Básně podtrhují jemnost a emočnost vyobrazených situací, vybízejíc tak pozorovatele k aktu nové percepce. Přijmout vlastní temnotu je prvním krokem k její negaci.

 

Barbora Jurčová (*1999, Trnava) je autorkou fotografií a v současnosti studuje na Katedře grafiky Fakulty výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici. Vedle technik spojených s tvorbou plakátů a tiskovin se zajímá především o práci s videem a možnostmi fotografického média. V minulosti působila krátkodobě jako fotografka pro Časopis HMOTA, či jako stážistka na Festivalu Fotograf v roce 2021. Získala řadu ocenění v soutěži AMFO 2021 za své fotografické série Nádražie.

 

Celestína Minichová (*2001, Bratislava), autorka doprovodných textů, studuje bakalářské studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v oboru Intermédia. V minulosti se aktivně zabývala módním designem a absolvovala kurz na Accademia italiana ve Florencii. Dnes působí v mediálním odvětví v Kunsthalle v Bratislavě. Vedle studia a zaměstnání v oblasti galerijnictví aktivně iniciuje vlastní projekty zaměřené na práci s veřejností. Například literární čtení v rámci Prešporáckých Pondelkov Poézie nebo projekt nazvaný Špiráľa. Jedná se o kulturní prostor určený pro pořádání vernisáží, koncertů, diskuzí, promítání a jiných uměleckých aktivit spojující širokou veřejnost s umělci a uměleckými díly.

 

kurátorky: Jana Šedivá a Alžběta Svobodová

 

Výstavní cyklus vznikl za podpory Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.