Mnohaletým tématem Barbory Myslikovjanové je zejména dětství, dospívání a její vlastní já. Název výstavy Před|tím tak nese několik rovin. Autorka se po 13 letech vrací do svého rodného kraje a města, kde se její umělecká tvorba v době studia na střední umělecké škole zásadně formovala. Vše, co pochází z minulosti, se prolíná s přítomností i budoucností. Věci před tím se nachází v každém čase. Nicméně svislá pomlka naznačuje, že se nejedná jen o vztah časový. Postavy v dílech autorky se nachází před oním tím, něčím, co je konkrétní i nekonkrétní v jednom, v obavách i v očekáváních (např. Before that, 2022, Before we dissapear, 2022). Figurální kompozice s bravurně zvládnutou psychologií v nás vyvolávají zvědavost, protože každá souvisí s tou předchozí. Na výstavě tak můžeme vidět obrazy z roku 2012 až po současnost, které sice nesou své vlastní příběhy, ale zároveň nechávají prostor pro interpretaci každého diváka, který se nechá vtáhnout do jejich, mnohdy jen zdánlivě, potemnělé atmosféry. 

  

Ve své tvorbě využívá různorodé výtvarné techniky, zejména malbu akrylem na plátno a papír, kterou případně dále kombinuje s akrylovými fixy, tužkou, tuší, pastelkami či olejovým pastelem. Kromě malby se občasně věnuje poezii, kterou též využívá ve výtvarné tvorbě. Za zdánlivou temnotou děl Barbory Myslikovjanové se skrývá zájem o psychologické pozadí dětského světa v celé jeho rozmanitosti. Svět dětí je zde nahlížen spíše dětskou, než dospělou optikou. Vyvstávají zde první bolestivé zkušenosti a objevuje se také trefný humor, který však obraz zlehčuje jen zdánlivě. Druhým, neméně zásadním, tématem Barbory Myslikovjanové je vlastní autoportrét jako sebeanalýza a terapeutický proces.

  

Barbora Myslikovjanová (*1989) vystudovala Užitou malbu na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí (2006–2010) u Leszka Wojaczeka a následně navázala studiem na Akademii výtvarných umění v Praze (2010–2016) v ateliéru Malířství III Michaela Rittsteina a ateliéru grafiky II Vladimíra Kokolii. Vystavovala na desítkách výstav, samostatných i skupinových. Například v pražských galeriích: The Chemistry Gallery, Galerie Villa Pellé, Centrum současného umění DOX, Artinbox Gallery, Galerie Millennium, Západočeská galerie v Plzni, Galerie Chagall či Chrudimská Galerie ART.