Zveme na vernisáž výstavy Barbory Šemberové s názvem Přítomnost něčeho.