Výstava, která se nese v duchu cest ke hvězdám, zachycuje setkání dvou naprosto odlišných světů – domorodé kultury a moderní civilizace. Je pokračováním více než patnáctiletého projektu sochaře Lukáše Rittsteina a fotografky Barbory Šlapetové, kteří spojili své osudy s posledním domorodým papuánským kmenem Yali Mek (a v posledních letech i se dvěma astronauty z NASA).

Znalosti a zkušenosti papuánských kanibalských kmenů byly dokumentovány antropology, misionáři a geologickými průzkumníky, nikdy však očima umělců. Od roku 1997 uskutečnili Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein několik výprav do vzdálených oblastí západní Papuy a Papuy-Nové Guineje, kde zkoumali místní domorodé kmeny a jejich kulturu.

Papuánci věří, že oči živých bytostí, které v noci spí, cestují na Nebe a pozorují svá spící těla. Tak svítí hvězdy. Někteří členové místních kmenů zase mají schopnost cestovat dýmem do horního patra světa, do Nebe. Astronauti symbolicky zhmotňují představy domorodců – byli v Nebi a jejich oči je odtamtud pozorovaly. V letech 2012 a 2013 oba umělci zprostředkovali setkání několika členů kmene Yali Mek s dvěma astronauty NASA, Leroyem Chiao a Koichim Wakatou.

Rittsteinův sochařský cyklus Dálnice a fotografie a kresby Barbory Šlapetové, které reflektují obraz duše posledních přírodních lidí, doplní také dva filmové experimenty natočené v papuánské džungli. Prvním z nich je premiéra filmu Cestování dýmem (2015)* v režii Jana Svěráka, který sleduje setkání astronauta NASA s náčelníky kmene Yali Mek, kteří do Nebe uměli cestovat pomocí dýmu. Druhý dokument Kosmický telefonát (24. 11. 2013) zachycuje rozhovor astronauta s náčelníkem tak, jak to ještě nikdy nebylo v historii možné.

V rámci výstavy proběhne křest knihy Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina Jak se dotknout Nebe (Euromedia Group, edice Universum, 2015).

*Projekce filmu Cestování dýmem (2015) probíhají pouze o víkendu.

Kurátor: Leoš Válka