Čtyři krátké animace v rámci projektu konText propojuje nejen jednotné výsledné médium,
ale také studium všech čtyř autorů na Střední škole umění a designu, stylu a módy v Brně
(obor Scénická a výstavní tvorba – Nová média). Hostem výstavy je Katarína Hládeková, která
v současné době působí na tomto oboru jako vyučující. Název Barevná televize odkazuje
k charakteru současné generace studentů středních škol, která sama na černobílém filmu
sice nevyrůstala, ale „vrací“ se k němu již ve svých uměleckých začátcích. Výběr animací ukazuje
snahu o osvojení si média a vizuální formulaci myšlenky v krátkém časovém okamžiku.
kurátorka Zuzana Janečková