Být umělcem je lidské právo!

 

Během prázdninových měsíců pobočka městské knihovny v Praze Artotéka představí výtvarnou tvorbu z různých projektů spolku Barvolam, neziskové organizace podporující neurodiverzní umělkyně a umělce. Jde o autory s nálepkou „mentální postižení“ nebo „porucha autistického spektra“, kteří nemají přístup k uměleckému vzdělání a jsou tak většinou vyloučení z umělecké scény, i když jejich právo na vzdělání a na rozvíjení jejich uměleckého potenciálu je zakotvené v mezinárodních dohodách. Výstava ukáže, kolik naše společnost tímto nerovným přístupem ztrácí.

 

Výstava bude zahájena vernisáží v pondělí 11. července, POZOR výjimečně již od 18.00 ve foyer pobočky Opatov.

 

Ve středu 20. července se uskuteční doprovodná akce k výstavě – Společné malování na jedno plátno