Zveme na Bat Cave Cinema, projekce připravené Ateliérem video FaVU pro nejmenší kino v Brně.

 

Projekční pásmo Reverie Little Helps představi tři videa, která se protínají v několika bodech – pojednávají o místech a typologiích, jež jsou typické pro pozdní kapitalismus, které zasahují do problematické reality současného městského života, neregulovaného růstu sídel v kombinaci se spekulací s nemovitostmi a krizí bydlení. Autoři a autorky nachází východisko ve videoesejích, které jsou vystavěny na ne-lidském nebo více-než-lidském narativu. (Sofie Gjuričová & Jasmína Lustigová)

 

Sofie Gjuričová & Jasmína Lustigová, Arkada, 8 min.

Krátkometrážní film Arkada vypráví podlaha obchodního centra Nový Smíchov. Částečně hrané a částečně animované video pojednává o jednom z prvních obchodních středisek postavených po roce 1990 v České republice. Jedná se o typologii, jež byla původně vnímána utopicky, dnes ale nese nejistý ekonomický příslib. Autorky studují strategie používané při navrhování obchodních domů, akcentují problematiku neustálého boje o pozornost návštěvníků*ic a navrhují sérii prostorových intervencí, skrze které Novému Smíchovu poskytují humornou ale upřímnou terapii. Tyto intervence, které ve filmu mají povahu 3D postav, plánují autorky vystavit jako fyzické modely ve zmenšeném měřítku, dále je tak rozvíjí a vysvětlují jejich role. Součástí výstavy je i publikace shromažďující pensum informací, které autorky nasbíraly během rešerše tématu obchodních domů a jim příbuzných typologií v kontextu střední a východní Evropy.

 

Oskar Helcel, Glajcha, 13 min.

Glajcha je pojem a tradice, označuje dosažení nejvyššího bodu stavby domu, ale také stromek s pentlemi, který se při této příležitosti vztyčí ke krovu. Je slavnostní řečí s přípitkem a pohoštěním na oslavu zakončení hrubé stavby a předzvěstí domova plného radosti, štěstí, zdraví a harmonie. Tedy vzývaných hodnot, které značí právě vlající barevné pentle společně se stromkem, jenž budoucím obyvatelům domu poskytuje ochranu a zároveň symbolizuje život, obrodu, rodovou kontinuitu. Glajcha na sledovaném developerském projektu není naklíčovaná, strom je skutečný. Je potom otázka na dobrý život v nových zdech opravdu tak nepatřičná? Předpřipravenou odpověď servíruje virtuální simulace zařízeného 3+kk neočekávající pochybnosti, neboť ukazuje i za roh. Vizualizace bytu však není vizualizací domova, její vrstvy odtažitých textur jsou jako sny ve snech, jen některé z nich jsou opravdu naše a aktivní rozhraní mobilní aplikace se stává veskrze falešnou referencí. Externalizované atavistické sny a artikulace domova zatím – usebrané kolem ohně a sekery – přebývají ve stínu nové výstavby a jejich expertiza se tak každým dnem, na pozadí industriálních symfonií a zvuku rádia, nepozorovaně prohlubuje. (Lenka Střeláková)

 

Jakub Daněk, Daniel Rajmon, Tamara Spalajković, Net Worth, 48 min.

Net Worth se odehrává v blízké budoucnosti a zabývá se spekulací nad možným dopadem užívání technologie brain computer interface (BCI). Implant se stává běžným mezi většinou populace a tím zásadně akceleruje každodenní život – komunikace, dosah k informacím a příčiny závislosti na internetu. Fikční příběh je umístěn do reálné lokace – brněnské oblasti stráně Planýrka v Králově poli, jejíž vznik je ovlivněn dlouhodobě problematickou územní politikou města Brna. Samotný kopec parku byl uměle vytvořen ze suti, štěrku a harampádí, navozených do vyschlého žlabu rybníku v průběhu asi posledních 100 let. Území není dostatečně stabilní pro zátěžové stavby kvůli přítomností sesuvu, což může výrazně ovlivnit stav krajiny a staveb. Lokalita se pro film stala příkladem antropocentrického zneužití prostředí, neopatrnými zásahy urbánní politiky města Brna, rozsáhlým vykořisťováním krajiny developerskými projekty a hlavně perspektivou, že půda má být využita pro kumulaci zisku.

 

Omezená kapaita, rezervace na fajnorova@ticbrno.cz .