Zveme na Bat Cave Cinema, projekce připravené Ateliérem video FaVU pro nejmenší kino v Brně.

 

Tebe hrdino volám!, Barbora Kropáčková, 14 min

Krátký videofilm na motivy epických bájí a hrdinských výprav v kulisách severních Čech. Příběh o rytířích v nemocné krajině, jejich výpravě za svatým grálem a boji s větrnými mlýny.

 

Barbora Kropáčková absolvovala bakalářský program na FUD UJEP v Ústí nad Labem (ateliér Interaktivní Média) a v roce 2020 ukončila magisterské studium na AVU v Praze (ateliér Nová Média 2). Jejím stěžejním motivem jsou příběhy a zkoumání formy jejich vyprávění, především skrze pohyblivý obraz a videoinstalace, ve kterých se zpravidla prolínají její osobní témata a narativní struktura.

 

BroodStranger’s Vial Womb (trilogy), Natália Sýkorová, 16 min

Skupina 4-členného účastníctva sa stretáva po prvýkrát pred začiatkom akcie LARP (Live Action Role Play – hranie rolí naživo) na ceste k zvráteniu ničivého kúzla klimatickej katastrofy. Zatiaľ čo sa ponárajú do generatívneho – inštruktážneho scenára, my pozorujeme ich cestu, ako vytvárajú partnerstvá medzi sebou a s predmetmi nájdenými na svojej výprave, aby zvrátili kliatbu klimatickej katastrofy, ktorú zoslala zlá entita. Zúčastňujú sa série hier, cvičení a rozhovorov zahŕňajúcich rôzne cesty spoluúčasti medzi ľudským protagonistom, svetom predmetov a klímou. Počas tejto transformatívnej hry, ktorá sa snaží vytvoriť príbeh kolektívneho prežitia, môžeme špekulovať o teleportovaní, legendách a mýtoch o kontaminácii, generatívnych príbehoch o tichu, mimozemskej pomoci, uzdravení, solidarite a príbuzenstve.

 

Natália Sýkorová je interdisciplinárna umelkyňa. Po štúdiu na Bartlett School of Architecture v Londýne v roku 2021 prešla na štúdium sochy na UMPRUM v Prahe. Jej práca skúma ako zažívame neľudské, prírodné a technologické formy. Pracuje s digitálnymi technológiami a stratégiami špekulatívnej fikcie, aby osvetlila život v odlišných ekologických podmienkach. Vytvára imerzívne multimediálne inštalácie, ktoré skúmajú hranice človeka, prepojenia architektúry, ekológie, mágie a neľudskej inteligencie.

 

Omezená kapacita, rezervace na galerie@ticbrno.cz.