Běguni

5. 9. – 15. 10. 2017

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava

Vystavující: Michal Kindernay, Matěj Kolář, Milan Magni, Jakub Tomáš, Štěpán Vrbický

Kurátor: Petr Kovář

vernisáž 5. 9. 2017 v 17 hodin

Výstava představí několik uměleckých osobností převážně mladší či střední generace životně či umělecky spjatých s Vysočinou. Ústředním tématem přitom bude pohyb, otázky klidu/stability a dynamiky, ať už z perspektivy motivů a obsahů uměleckých děl, subjektivního autorského uměleckého uvažování/vývoje, divácké přístupnosti, nebo jako reflexe širších společenských či estetických proměn.