Bratr Benedikt působí v klášteře dominikánů v Praze u kostela sv. Jiljí, kde inicioval vznik vzdělávací platformy Dominikánská 8. Vyučuje na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je proděkan pro trvalou formaci. Je šéfredaktorem revue Salve.

 

Beseda proběhne ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií, pobočkou Valašské Meziříčí.