Zveme na besedu s Matoušem Hrbkem, autorem výstavy To je dneska krásně na tom venku, kterou je možné vidět v GVUN Malá.