Zleva Anna Vartecká, Milota Havránková a Míla Dubská

Život Miloty Havránkové je plný fotografií a lidí, které ovlivnila svým neobvyklým přístupem k umění – tato dáma je nepřehlédnutelnou osobností a zdrojem inspirace pro několik generací. Na besedě bude diskutovat s kurátorkou své výstavy v Leica Gallery Prague Annou Varteckou, se kterou spolupracovala i na řadě dalších projektů. 

 

Anna Vartecká dokonale zná Milotinu tvorbu i příběhy s ní spojené. Zároveň pracuje jako teoretička umění a jako vysokoškolská pedagožka na Katedře dějin a teorie umění FUD UJEP v Ústí nad Labem. Zabývá se teorií a dějinami fotografie, grafického designu, problematikou a kritikou současného vizuálního umění a jeho přesahy do jiných teoretických disciplín, jakými jsou genderová studia a sociologie. 

 

Zveme vás na setkání s touto zajímavou dvojicí v Leica Gallery Prague v pondělí 10. února 2020 od 19 hodin. Vstup volný, rezervace nutná na e-mailu post@lgp.cz. Těšíme se na setkání!