Dům fotografie v Revoluční ulici, který patří od roku 2010 do správy Galerie hlavního města Prahy, si klade za cíl naplnit několik desetiletí trvající úsilí řady osobností – fotografů, teoretiků a historiků umění – založit muzeum fotografie. V současném kontextu tato specializovaná instituce poskytne prostor pro uvažování o fotografii, ale i dalších nových médiích. V dvoupodlažní budově v Revoluční ulici bude k dispozici 750m2 výstavních prostor, knihkupectví a přednáškový sál s knihovnou, které v budoucnu doplní i depozity, dílna, ateliér a temná komora. V tuto chvíli probíhají dokončovací práce, prostory knihovny se ale už koncem listopadu otevřou pro veřejnost.

Besedy s umělci a teoretiky
V knihovně připravovaného Domu fotografie budou od konce listopadu 2011 probíhat pravidelná setkání s umělci a teoretiky. Na každé z besed se představí jeden umělec, který se ve své práci nějakým způsobem dotýká média fotografie a jehož dílo je zastoupeno ve
sbírkovém fondu GHMP, a současně bude prezentována i méně viditelná, ale přesto důležitá činnost teoretiků, kteří fotografické médium reflektují. V rámci večera bude vždy vystaveno i vybrané dílo představeného autora.
Připravují: Tomáš Pospěch a Hana Buddeus