Between Waters je experimentální a výzkumný výstavní projekt zkoumající brněnské řeky. Místně nasbírané sedimenty, jako je hlína a písek, jsou kombinovány s digitální obrazovou projekcí a společně vytvářejí site-specific instalaci, která bude v průběhu výstavy dále růst. Workshopy zvou zájemce, aby si vyzkoušeli práci s divokou hlínou a mikrovlnným výpalem. Společně bychom se rádi zamysleli např. nad myšlenkami: Jak řeky proměňují krajinu, či jak ovlivňuje eroze současnou společnost?

  

vystavující: Nellya Dzhamanbaeva, Roswitha Weingrill