Jiří Sopko – krajinář?

Po šesti letech se Sopko vrací na pražskou výstavní scénu s novými díly a jako vždy jeho výstava vyvolává velké očekávání a vzruch. Již jen samotný název „Bez lidí“ budí četné otázky. Cožpak je možné, aby se Sopkovy obrazy zcela oprostily od figur a ovládla je krajina? Ještě v polovině prázdnin, kdy bylo nutno již rozeslat avíza na připravovanou výstavu, to tak vypadalo. Dosud vzniklých čtrnáct pláten zobrazovalo jen krajinné výseky z okolí Rynoltic a autor měl v hlavě cyklus téměř impresionistických maleb luk a polí. Měl za to, že už je unaven lidmi a že bude malovat, jak on sám říkal, jen „to, co vidí“. Proto ten zvláštní název. Když však odjel na chalupu, kde ponejvíce tvoří a kde je vzdálen od městského ruchu, poznenáhlu se mu hlavy a posléze celé figury samy na papír vplížily. Nejprve se promítly do květinových pažitů, či co podivné barevné duše se vznášely nad loukami, aby se pak zcela osamostatnily a nechaly se omývat pro Sopka typickým barevným deštěm. Sopko sám říká, že se vrací do dětského světa a že se v malých formátech akrylů na papíře uvolňuje. A vskutku, je to radost se na ně dívat!
Stejně jako při minulé pražské výstavě, zařazuje Sopko do expozice i tři plastiky tentokráte odlité do bronzu, a to: Hlava, Pan Brousek a Přebíračka. Jde o díla z 80. let, která Sopko nyní převádí do nového materiálu. Stejně jako u svých klasických diptychů a triptychů zkoumá, co dělá jeden motiv v různých barevných provedeních a jak se pak vzájemně ovlivňují tyto barevné variace vedle sebe, tak i u plastik zvědavě zkouší, jak se budou „chovat“ různé materiálové realizace.
Kromě čtyř pláten z loňského roku a výše zmíněných plastik představuje výstava výhradně letošní díla, malované technikou akrylu, a to buď na dvoumetrových plátnech anebo na papírech o velikosti 65 x 50 cm.
Výstava potrvá do 17. listopadu 2013 a vznikla ve spolupráci Galerie GATE a Galerie Gema.

VÝSTAVA JE PRO VELKÝ ZÁJEM PRODLOUŽENA DO 30.11.2013!