Poloscénické čtení hry Jana Balabána a Ivana Motýla za účasti malíře Daniela Balabána (Vladimír Vašek), Lukáše Balabána (Petr Bezruč), Sylvie Krupanské (Marie), Ivana Motýla, Jana Šnébergera, Marie Balabánové, Marka Pokorného a dalších. Text zazní poprvé v nezkrácené verzi.

Hra Bezruč?! vznikla jako původní text pro ostravské Divadlo Petra Bezruče. U příležitosti světové premiéry hry v roce 2009 (režie Martin Františák) ji vydalo nakladatelství Větrné mlýny v edici RozRazil – současná česká hra. Existuje i rozhlasová adaptace tohoto textu.

Hlavním hrdinou dramatu je Vladimír Vašek – tak znělo básníkovo skutečné jméno. Autoři na něj pohlížejí bez jakýchkoli iluzí: „Nenápadný, trochu zbabělý, trochu šosácký poštovní úředník, který přijíždí z Brna sloužit do Frýdku.“ Láska ke krásné hospodské Marii a duch zbídačeného kraje probudí Vaškovo alter ego, „opilého gajdoše“, bezrukého Petra Bezruče. Příliv invence a tvůrčí odvahy však netrvá dlouho. V dalších epizodách se přes autora Slezských písní valí dějiny a nemilosrdně odhalují jeho slabost a omylnost. Jeho někdejší verše se stávají emblémy komunistické propagandy a on sám jen dlouze a nedůstojně autorsky vyhasíná.

Čtení je součástí doprovodného programu k výstavě Kdo na moje místo. Po čtení následuje v 17.30 debata s Ivanem Motýlem, moderuje Marek Pokorný.