Bienále experimentální architektury v Praze je mezinárodní platforma pro mapování aktuálních tendencí a metod architektonického navrhování, jež reaguje na měnící se svět nových filozofií a technologií. Jeho cílem je oživit zájem o architektonické uvažování překračující uzavřené hranice lokálních hodnoticích kritérií.

 

Architektura se nedá naučit. Platí nápadem k výkonu. Je nutné změnit své myšlenkové vzorce a posunout se novým směrem. Důležité je poskytnout prostor pro rozvoj osobnosti. Adept by měl mít ambice být lepší než jeho pedagog a vzory, které obdivuje. Mladý člověk by měl mít příležitost poznat a vyzkoušet během studia různé možnosti plánování architektury, designu či urbanismu. V průběhu plánování využíváme nástroje, systémy, struktury, technologie, materiály a média, které vytvořili lidé během své historie až po současnost. Na základě získaných zkušeností je naděje, že si mladý člověk uvědomí jakým směrem se vydat. Zachovat si hravost, bavit se a udržovat si mladistvý pohled na svět. Důležité je nastartovat sebepoznání a tím i formování osobnosti. Osobnost znamená architektonický názor. Proto se snažíme vytvářet zázemí, inspirovat a klást důraz na samostatnost. Miloš Florián, vedoucí ateliéru FLO│W.

 

www.eabiennial.info