Galerie Hraničář si vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy BíLá Místa, která bude zahájena ve středu 16. 9. 2020 v 18.00.

 

Komentovaná prohlídka s umělci a kurátorkami výstavy začne již v 16.00.

 

Součástí vernisáže bude performance Martina Zeta, Davida Tišera a Pavlíny Matiové (ARA ART, z.s. & Divadlo Husa na provázku) s úryvkem hry Gadžové jdou do nebe.

 

———

V současné době můžeme v souvislosti s globálním hnutím Black Lives Matter sledovat ikonoklastické reakce na sochy a pomníky politických a státnických osobností ve veřejném prostoru, které jsou nebo byly spojeny s rasismem, segregací a podporou otrokářských systémů. Ikonoklastické reakce podněcují otázky – nakolik je dnes oprávněné umístění podobných pomníků ve veřejném prostoru? Jak početné jsou pomníky a památníky upomínající na minority a jejich význačné představitele? Jak je tato problematika vnímána v českém a slovenském prostředí?

 

Výtvarné či vizuální umění od dob romantismu spojujeme se svobodou, svobodným vyjádřením a projevem, volnomyšlenkářstvím. Přesto i tento často opakovaný názor je schematický. Umění není jen sférou svobody. Existují umělecká díla (a nejen díla historická ale i více či méně současná), která upevňují určité zaběhané a stereotypní způsoby vidění a prezentování konkrétních skupin lidí.

 

———

BíLá Místa

17. 9. – 18. 10. 2020

Vystavující: Natálie Kubíková, Lea Kupková, Tamara Moyzes, Martin Zet, Romane Kale Panthera, Lukáš Houdek, Oto Hudec, QRSTOCK, ARA ART, z.s. & Divadlo Husa na provázku

Kurátorky: Věra Duždová Horváthová, Vendula Fremlová

Vizuální identita: Magdaléna Gurská a Natálie Kubíková

 

Program k výstavě:

29. 9. v 16.00 h: Komentovaná prohlídka výstavy s Lukášem Houdkem

4. 10. v 15.00 h: Výtvarná dílna s Leou Kupkovou

9. 10. v 16.00 h: Komentovaná prohlídka výstavy doplněná o diskuzi s Dominikou Moravčíkovou z Kapitál noviny.

 

———

Výstavní projekt vzniká ve spolupráci s organizacemi Romea.cz, Ara art a Divadlo Husa na provázku.

 

———

www.hranicar-usti.cz/galerie-hranicar  

#bilamista

#galeriehranicar