Prohlídka, debata a komunitní večer:

BÍLÁ MÍSTA

 

Komponovaný program k výstavě BíLá Místa, která se zaměřuje na díla romských a proromských umělců a umělkyň. Jejím hlavním tématem je rasismus a společenské pohyby s ním spojené, které aktuálně probíhají v tzv. prvním světě.
 

Program večera:
 

18 h komentovaná prohlídka výstavy za účasti umělkyň Natálie Kubíkové a Tamary Moyzes

19 h (Re)produkce a přepisování Bílých Míst: Protest, Umění, Akademie • / debata

hosté: Věra Duždová Horváthová – kurátorka výstavy BíLá Místa a Silvestr Trnovec – afrikanista, který se zabývá dědictvím kolonialismu v afrických zemích a jeho důsledky pro Evropu

moderuje: Dominika Moravčíková – členka redakce angažovaného měsíčníku Kapitál

20 h László Farkas “Gypsyrobot” (DJ and Roma LGBTQI activist) + Alex Dzurko (rapper)
 

• (Re)produkce a přepisování Bílých Míst: Protest, Umění, Akademie /debata
 

Po protestech navazujících na vraždu George Floyda vznikla v českém mediálním prostoru nová diskuze o rasových vztazích ve Spojených státech a jejich paralelách v našem regionu. V této diskuzi rezonovala absence ne-bělošských dějin a umění v školských curriculách a v neposledním řadě také otázky práva utlačovaných lidí na občanskou neposlušnost a toho, kde jsou jeho hranice. Zatímco v některých médiích byla debata pokřivena a zamlžovaná zesměšňováním a politizací hnutí Black Lives Matter jako trojského koně snah o zavádění totalitního dozoru nad veřejným diskurzem (vzpomeňme si na obálku týdeníku Reflex s černým Hitlerem a nápisem „Black Lives Matter”), studenti/tky, akademici/čky a členové/ky různých institucí reagovali iniciativou, které vedla k vydání důležitého Manifestu dekolonizace (dekolonizace.cz), který volá po konfrontaci s existujícími rasovými a koloniálními nerovnostmi, odnacionalizování a delokalizování dějin českých zemí, a po celkové dekolonizační reflexi v našem regionu. Jaký jazyk a jaké nástroje protestu za rasovou spravedlnost jsou adekvátní? Jak jeho myšlenky, vize a požadavky zpřítomnit v umění a akademii? Jak budovat koalici aktivistické, umělecké a akademické sféry pro naplňování dekolonizačních cílů, a jak zjemňovat debatu o rasové spravedlnosti a složitých důsledcích kolonialismu v českém prostředí?
 

BÍLÁ MÍSTA

17. 9. – 18. 10. 2020

Název výstavy BíLá Místa odkazuje k nepřítomnosti a neviditelnosti menšin v majoritní kultuře. Zaměřuje se na díla romských a proromských umělců a umělkyň, kteří zpochybňují a odhalují problematiku dominantních kulturních i jazykových (textuálních i vizuálních) praktik. V některých případech umělci ikonoklasticky a subverzivně reinterpretují již prověřená díla výtvarná i literární a apropriují určité formy, aby upozornili na stereotypizaci v umění, sebekriticky někdy i v rámci svých vlastních uměleckých postupů a posunů.

 

Vstup na prohlídku, diskuzi i komunitní večer je zdarma.

 

———

www.hranicar-usti.cz/galerie-hranicar 

#bilamista

#galeriehranicar

 

———

Za finanční podpory: Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Ústí nad Labem – Magistrát města Ústí nad Labem

Mediální partneři: ArtMap, artalk.cz, Enter UL, Český rozhlas Sever

 

——— 

účast zdarma