Biotop, habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop. /Wikipedie, Slovník cizích slov/

Biotop Chaos

Instalace vytvořená pro Galerii KABINET Chaos, CHAOS BOX, sestává z prostorových objektů navzájem komunikujících v alternativním půdním prostoru Chaos Box. Myšlenkovou podstatou je Biotop jako přirozená plocha, která vytváří podmínky pro vznik živých procesů. Vyjadřovacím materiálem je papír, který sám o sobě má limitovanou životnost a k přírodě je v případě likvidacie milosrdný. Zdrojem vyjádření jednotlivých objektů jsou stopy nebo spíš tušení existence jakýchsi živočichů v podobě cestiček, stop, náznaků vegetace, nebo destrukční erozní procesy. V jednotlivých objektech jsou zakomponované textové odkazy. Např.: Myšlenky, dobré skutky, nápad, impulz,… Vybrala jsem jen slova která navozují pozitivní energii a připravují půdu pro vznik radostných pocitů. Jejich zakomponování tam, kde nejsou očekávané, vyjadřuje jistotu, že tyto věci… /v případě, že myšlenky, nebo čin je věc – zhmotněná dílem/….mají šanci vzniknout jen za určitých podmíenek na určitém místě – tedy z mého pohledu potřebují také svůj biotop.  Petra Nováková Ondreičková

Výrazná část autorské tvorby Petry Ondreičkové vychází z hledání adekvátního média pro vyjádření tématu, které je v okruhu jejího zájmu v určitém okamžiku. Vyjadřovacími prostředky jsou jí techniky a postupy, které přesahují svůj vlastní rozměr. V minulosti se vyjadřovala 3D koláží, perforací papíru – kresbou nožem a prostorovými obrazy – objekty nebo 2D kresbami. Petra Ondreičková absolvovala v roce 1993 v Atelieru textilu na VŠUP v Praze, patří k "sametové" generaci 90. let, která přinesla svěží vítr do plachet českého umění. Přesto, že nebyla zařazována tak výrazně jako jiní do skupinových přehlídek náležících k tomuto období, její práce je výrazným příspěvkem doplňujícím celkový obraz a vnímání této generace. Její práce je o intentzivním hledání a zkoumání materiálů, prostorů, světů, o boření zavedených struktur vnímání. Ve své práci se noří do hloubek "buňěcných a atomových" struktur hmotného světa materiálů, jehož atomy něžně avšak nemilosrdně drtí, přetváří a obrací naruby. Petra Odreičková nám nabízí jiný pohled do vnitřností hmotného, které svým přístupem obnažuje na "kost" a posouvá do poloh nesnadno uchopitelných, do Universa nehmotného, éterického a tajemného. Kde nestačí na popis a porozumnění jen rozum, vybízí k rozvibrování skrytých čidel vnímání. Petra Ondreičková Nováková, se mimo svou uměleckou tvorbu věnuje samostatně nebo společně s manželem architektem Václavem Novákem interiérové architektuře a designu, spolupracuje s filmovými produkcemi, vedla několik let v Holečkově ulici průkopnickou galerii Noon. V.Š.B.

Jejími slovy k vlastnímu procesu tvorby.:

"Rozhodnutím / vyřezáním – vzniká pozitiv nebo negativ obrazu. Negativ v tomto podaní má za úlohu vyvolávat jednoznačně pozitivní pocity a nálady. Není jasné, která časť procesu je důvodom k činnosti- vytvoření otvorů, nebo vytvarování materiálu, který zůstává

Šanci na vznik mají jen tam, kde nácházejí živnou půdu – inspiraci, …v prostředí, které nabízí podmínky ke vzniku a následné existenci. V tomto prostředí evoluční proces pokračuje do vzniku uměleckého objektu. Důležitým oživujícím aspektem je světlo, které dává objektům – obrazům z papíru další rozměr a probouzí je k životu. Stíny nabývají hodnoty samostatných kresebných odkazů.

 

Jednotlivé „obrazy", které jsou solitérní, dávám do vzájemné souvislosti s ohledem na daný prostor. Toto kombinování solitérních objektů vytváří finální prostorovou instalaci, která vždy unikátní.

Během procesu myšlení, žítí a tvorby vzniká mnoho odpadu – jak myšlenkového tak v mém případě i množství hmotných odřezků. Tento zdanlivý balast je esteticky působivý. Často působivější než samotné dílo. Co se týká „balastných“ myšlenek – odkládám je na později, kdy najdou své místo například v názvech děl. Často nejsou jen ve správny čas na správném místě.

Podstatná část mé tvorby spočívá ve zběru různých předmětů a odpadů, které se stávají součástí mých Ready mades, nástěnných objektov a koláží. Naopak se často samotné umění stává odpadem – po několikanásobném vystavení a depozitovaní se pro mně vytvořený obraz dostáva do roviny už vykoukaného a mentálně přežitého objektu, který se rozhodnu přetvořit. Tento proces nazývám recyklací vlastných děl."

BIOTOP CHAOS – Usedlost Chaos je biotopem.

Svůj životní prostor tu našla specifická skupina jednotlivců, kterých životní potřebou je práce s myšlenkou, prostředníctvím projektů, spojených s estetickým vnímáním podstaty existence. Prostředí a tvořivé aktivity, které se odehrávají v Chaosu zmnožují inspirační podněty a vytvářejí podmínky pro prezentaci děl umělců. Je na umělcích samých jak se postaví k výzvě vyjádřit se tak, aby oslovili diváky a návštevíky tohoto daného „biotopu“ a zároveň  vytvořili mentální  útočiště/stanoviště svým dílům tak, aby bylo „řečeno to co chtěli vyjádřit“

Samotný fakt existence galerie Chaos je přirozenou cestou decentralizace výstav z oficiálních galerií, při zachování galerijních podmínek potřebných pro určitá díla. Odhlédneme-li od toho že tento počin má nespochybnitelnou sociálně edukační zásluhu, z mého pohledu umělce / tvůrce – mnohá díla vrací k jeho původním zdrojům tedy k přírodě samé.

Petra Ondreičková Nováková, 19.6. 2018

Celoroční výstavní program Galerie Kabinet Chaos je v roce 2018 podpořen granty MKČR, města Polička a nadace Agosto Foundatin. Kulturní a společenský program je realizován pod hlavičkou Spolku Planeta Chaos z.s., IČO: 26643863, zodpovědná osoba: M.A. Veronika Šrek Bromová, předsedkyňě spolku, organizace výstav a akcí. Těšíme se na setkání s Vámi u nás v Chaosu, v naší malé přírodní a hospodářské a umělecké rezervaci.)V.Š.B.