Výstava Blato představuje nezaměnitelný hlas studentů a pedagogů ateliéru Malby 2 Fakulty umění Ostravské univerzity. Výstavní projekt tématizuje diskurz posthistorické doby, kde se umění stává jedinečnou událostí, prolínající se s mnoha významy a vyvolávající zlomy a zdvojené významy v našem vnímání.

 

Více o výstavě zde.