Fotografie je pravdivým obrazem, otiskem světa. Jednoduché. Až příliš
jednoduché. Fotografie svět ukazuje nejen nějakým způsobem, ale velmi
konkrétním způsobem. Některé věci a děje tlačí za svůj rám, jiné se snaží
dostat do zorného pole. Svět ukazuje a zároveň jej vždy skrývá. Výstava
Davida Možného Blind Spots bere za své východisko „slepé skvrny“ fotografií
zachycujících zdánlivou každodennost státního socialismu – hledá, domýšlí a
rozvíjí děje, které zůstaly neviditelné za rastry jejich barvotiskových
reprodukcí.