James Acord, Roundtable, Hanford, 1999

Poslední výstava s názvem Blues Explosions uzavírá kapitolu Nukleární kultury v galerii 35M2.

  

Název výstavy vychází z inspirace francouzského umělce Yvese Kleina a jeho dopisu státu a strachu z nukleárních testů na přelomu 50.–60. let 20. století. Výstava tak završuje téma toxické budoucnosti nejenom o radioaktivních odpadech.