Bohumil Markalous patřil k zásadním osobnostem ve vztahu architekta Adolfa Loose k českým zemím. A to jak ve smyslu jeho tvorby, literárních aktivit, ale i společenských vazeb. Oba se seznámili na sklonku roku 1923 v Loosově rodném Brně, kde Markalous tehdy působil jako kulturní redaktor Lidových novin a profesor na Českém státním reálném gymnáziu a na konzervatoři a od téhož roku přednášel jako čestný docent dějiny umění na brněnské České vysoké škole technické. Významná byla Markalousova práce pro časopis Bytová kultura s podtitulem Sborník průmyslového umění, který vydával architekt a designér Jan Vaněk a v jehož redakci působil vedle něj od počátku Bohumil Markalous. Od šestého čísla byli k účasti v redakci přizváni také architekti Arnošt Wiesner a Adolf Loos. O pět let později, v květnu 1929, vyšly v Markalousově redakční péči Loosovy Řeči do prázdna.

 

přednášející: Dagmar Černoušková, Jana Kořínková

 

Přednáška je součástí přednáškového cyklu Sedm zastavení s Adolfem Loosem, připraveného ve spolupráci BAMu s Muzeem města Brna, který se uskuteční v měsících říjnu a listopadu. Vstupenky zde.