Osobnost
Vladimíra Boudníka patří na poli české poválečné abstrakce k těm klíčovým.
Výstava představuje umělcovy základní principy a přístupy k experimentální
grafice a zároveň konfrontuje Boudníkovu tvorbu se současným uměním. Kromě
uměleckých děl Vladimíra Boudníka se tak můžete těšit také na jména jako Jiří
Černický, Jiří Skála, Pavel Mrkus, Matěj Al-Ali nebo Filip Turek. Jedním z
výchozích bodů je i připomenutí Boudníkovy výstavy, kterou v roce 1967
připravil Jiří Valoch pro Dům umění města Brna. Kromě uměleckých děl jsou k
vidění rovněž archivní materiály jako korespondence nebo fotografie.