Expozice Design brýlí v Československu vás zasvětí do historie československé výroby brýlových obrouček a seznámí s dalším směřováním tohoto obzvlášť v minulosti opomíjeného řemesla. Ondřejovi Vicenovi se podařilo toto odvětví zmapovat a dokázat, že i přes mnohá omezení vznikaly v tehdejší Okule Nýrsko a v dalších továrnách československých výrobců brýlí designérské poklady srovnatelné se světovou produkcí.

 

Ondřej Vicena je doktorand Ateliéru produktového designu UMPRUM a designér ve společnosti Okula v Nýrsku. Právě brýle jsou tématem jeho disertační práce i zaměstnáním. Původně se o ně zajímal z hlediska historie, technologie výroby a designu. Protože sám brýle nosí a hledal lehké rámečky, zkusil využít staré obruby z druhé ruky. Překvapivě dobře se mu nosily. Od toho bylo již jen pár kroků k založení studia Optiqa, které se zaměřuje na brýle z minulých dekád a zabývá se i výrobou brýlových obrub na míru.

 

Vicenův široký zájem o brýle se promítá i do výstavy v Městské galerii v zámku Prostějov, která zprostředkovává problematiku brýlí v nejširší možné míře z hlediska historie i použitých technologií. Součástí expozice je i kolekce nejstarších brýlí z celého světa sběratele Viléma Rudolfa, která demonstruje základní genezi designu brýlí. Velký prostor je zde věnován brýlařství v českých zemích, jehož rozvoj lze datovat do druhé poloviny 19. století. Přibližuje technologii výroby a její vývoj, seznamuje s používanými materiály, tvary a experimenty, které v tehdejším Československu vznikaly v továrně Okula Nýrsko či Dioptra Turnov. Výstava neopomíjí ani osobnost Jaroslava Trubače z Prostějova, který v 60.–80. letech navrhl nejvýraznější typy brýlových obrub.

 

Další část expozice se soustředí na aktuální trendy v navrhování brýlí. Zde jsou k vidění nejen návrhy Ondřeje Viceny pro nýrskou Okulu, ale i brýle dalších studentů a absolventů. Nebude chybět ani nejnovější projekt Ateliéru produktového designu Sluneční brýle pro známou osobnost, kdy studenti navrhovali tvary na míru například pro Jana Cinu, Martu Kubišovou, Davida Vávru a mnohé další osobnosti. Fotografie tváří známých osob z různé doby a s různými modely brýlí se prolínají celou výstavou a dokreslují módní trendy své doby. Hlavní tváří projektu a výstavy Brejle a okuliare: Design brýlí v Československu je televizní moderátorka Saskia Burešová.

kurátor a autor výstavy: Ondřej Vicena

text: Kamila Stehlíková

otevírací doba: út–pá 14:00–20:00, so 16:00–20:00

Výstavu je možné navštívit do konce března.

 

Výstava vznikla za podpory Statutárního města Prostějov, Okrašlovacího spolku v Prostějově, Muzea a galerie v Prostějově a Optiky Wagner.