Podívej se skrz a zase zpět 1, 2018, olej, plátno, 80 x 110 cm

Na poslední výstavě před letní pauzou se v  Galerii Petr Novotný představuje se svou nejnovější tvorbou malíř Břetislav Malý. Je to jeho první vystoupení v této galerii.
Malý se narodil roku 1985 v Hradci Králové. V letech 2011 – 2017 studoval na brněnské FaVU u Petra Veselého a Tomáše Lahody. Nyní žije a pracuje v Brně a Polešovicích.
Břetislav Malý je malíř, který má svou práci do hloubky podloženou teoreticky, na základě vědeckých fyzikálních poznatků o vlnových délkách jednotlivých barev, ale i dalších teoretických i filozofických textů o malbě a teorii barev. Samotná malba je pak pro malíře fyzický výkon, při kterém vrství přes sebe mnohonásobně jednotlivé barvy, až vznikne obraz s výsledným barevným polem, které může divák vnímat jako plochu, ale i proniknout obrazem do hloubky. Experimentuje i s formáty obrazů, někdy je plátno zbaveno tradičního rámu a pomocí různých konstrukcí je převedeno do trojdimenzionální podoby. Autor sám ke své práci a k výstavě uvádí: „Název výstavy vznikl podle čtveřice obrazů, které jsou i leitmotivem výstavy, respektive jejich námět. Běžně se zabývám kontexty barev a malbou obrazů. Zabývám se tedy plochou, ale tahle čtveřice uvažuje i nad vztahem mimo viditelné spektrum. Zobrazuje to, co je mezi bílou a černou, ale i mezi ultrafialovou a infračervenou. Jasně, je to blbost, není to vidět, ale jako námět k přemýšlení o barvách a ploše obrazu to stačí. Je to o kontextu, o uvažování o malbě jako trojrozměrném médiu.“
Malý prezentoval své obrazy v posledních deseti letech v mnoha privátních i státních galeriích. Jeho tvorba je ukázkou nejaktuálnějších tendencí v současné malbě a každá jeho další výstava nám nabízí novou možnost zažít a prozkoumat v jeho obrazech to, co on sám řešil před i v průběhu malby obrazu.

Břetislav Malý / Podívej se skrz a zase zpět
23. května – 30. června 2018
Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7
Otevřeno úterý – pátek 12 – 18 hod.,
sobota po domluvě na tel. 608862324
Vernisáž ve středu 23. května v 18 hod. za osobní účasti autora