Jednodenní knižní festival v Domě umění města Brna. Prodej a prezentace knih o umění, architektuře a designu. Debaty, dílny a setkání. 

 

prodávající: Dům umění města Brna, Galerie TIC, Nakladatelství VUTIUM, FaVU VUT, Fait Gallery, Moravská galerie, Národní památkový ústav, Seminář dějin umění FF MU, Nakladatelství JAMU, Vašulka Kitchen Brno

 

Akci pořádá Dům umění města Brna, Galerie TIC a Nakladatelství VUTIUM.