Zveme na off-program Galerie TIC na 64. ročníku festivalu B16

 

Chceme umírat, 2022, 35 min., 16mm

Poetický příběh vztahu proletářské dvojice v letech hospodářské krize a nezaměstnanosti – ze všech filmových režií E. F. Buriana je jeho poslední film Chceme žít (1949) pravděpodobně nejhorší. Záměr vytvořit silné filmové dílo, které by spojovalo moderní výrazové prostředky s ideologickými kánony socialistického realismu, zcela ztroskotal. Ježek s Tarnovskim tyto „trosky“ objevili a pokusili se na nich znovu vystavět stavbu z beznaděje a marnosti života. Ježek fotochemickou cestou přepsal vybrané pasáže s co největší pokorou k dílu velkého avantgardisty a Tarnovski podobným způsobem zviditelňuje zvukovou stopu. Improvizované setkání zvuku a obrazu v dialogickém módu může přinést různá nedorozumění ústící v nejednoznačný kompromis.

režie: Jaroslav Tarnovski, Martin Ježek

hudba: Jaroslav Tarnovski

 

Paterny, 2022, 28 min., 60mm

Paterny jsou rukodělným výtvarným filmem vytvořeným převážně metodou tisku na filmovou podložku šíře 60mm pomocí speciálně vyvinutého tiskového stroje. Hlavním cílem filmu je zjevovat vlastnosti a kinematografický potenciál pravidelných obrazců a geometrických struktur za nejrůznějších projekčních podmínek. Zrod a rozpad iluze pohybu, hloubky prostoru a dalších percepčních fenoménů. Nahlédnout chaos a řád prostřednictvím přímého intenzivního živého smyslového zážitku s důrazem na jedinečnost sdíleného okamžiku živého promítání. Probudit tyto fundamentální principy v podobě světelných obrazů na plátně a dát zažít, jak z chaotického třepotání povstávají ustálené formy, které interferují, modulují, prolínají se a proměňují do nejrůznějších podob, než opět mizí. Dát přímý zážitek chaosení, řádění, vznikání, uspořádávání a rozpadu. 

režie: Jan Kulka

hudba: Ian Mikyska

 

místo konání: kaple brněnské Káznice, Bratislavská 68

 

V rámci off-programu můžete navštívit i Kino CIT, kde bude promítáno pásmo videí k výstavě Kůže a masky. Pásmo bude promítáno ve smyčce během otevírací doby Galerie TIC. Celý program festivalu zde.