Písky Mikrosvěta představí čtyřčlenná skupina autorů – Petr Jambor, Jakub Roček, Jakub Němec, Michal Žilinský. Ke komentáři se přidá i autor hudební intervence Tomáš Moravanský. Přednáška bude obsahovat chronologický vývoj projektu Písky Mikrosvěta s obrazovou dokumentací, tvůrčích impulsů, reference na moderní technologie, popisu technických procesů instalace, videa a hudebního doprovodu.