Bronislava Šnajdrová – Linie a plochy / plátno, akryl, tempera Galerie OPTIKA ZLÍN

Kurátor: Leoš Lang, GꝎZ 

 

Expozice bude přístupná od 16. 3. 2020 do 30. 5. 2020