Paličkovaná krajka v historické i moderní podobě.

 

Paličkovaná krajka už dávno není jen součástí oděvu nebo dečkou na sekretáři. Stala se také výtvarným objektem, který umožňuje krajkářce vyjádřit své pocity a názory. Krajkářka vkládá do návrhu a zaplete do nití své vidění světa, o čem přemýšlí, co cítí. Krajka dokáže emoce vstřebat, dokáže předat radost i smutek, je do jisté míry i léčivá. Výstava nabízí krátký exkurz do historie českého krajkářství a krajkářského školství. Představuje výběr z díla významných krajkářských osobností, jejich žáků a řady současných krajkářek.

 

Vystavené exponáty nabídnou návštěvníkům svou výtvarnou i technickou složku, v krajce se snoubí řemeslo s výtvarným projevem, dekorativní i užitná funkce.