“Ferrari cválá betonovou stepí, 666 Km/h. Google me baby, do města přijel cirkus věcí.

Seelenfänger schleichen um den Block und Machen Geschäft mit der Hoffnung.”