Michal Škapa aka Tron, Neviditelný, 90 x 60 cm, akryl na plátně, 2017

CAN/VAS je projekt zaměřený na výběrovou sestavu prací několika zásadních autorů, kteří se během let vyprofilovali v rámci pražské graffiti komunity. Název, anglický termín pro malířské plátno, pomocí lomítka zároveň vyděluje slovo označující sprej, tedy základní atribut této scény. Cesty, rukopis a formální přístupy zúčastněných autorů se různí, ale navzájem je spojují originalita, komunitní respekt a především skutečnost, že se jim podařilo překročit hranice mezi ulicí a galerijním provozem. Těžiště tohoto projektu tvoří obrazy, v expozici se ale mohou objevit také práce na papíře, objekty nebo přímé intervence do galerijního prostoru. Výběr je koncipován tak, aby představil nejen přesvědčivé výtvarné individuality, ale naznačil také inspirační zdroje jejich vyjadřování, ať už je to přímo písmo, geometrická abstrakce nebo třeba komiksová estetika.

 

autoři: Petr Königsmark / Zeb One, Jakub Matuška / Masker, Michal Škapa / Tron, Jakub Uksa / Obic, Ondřej Vyhnánek / X-Dog, Jan Zdvořák

kurátor: Radek Wohlmuth