ČÁRA PŘEDĚLU

Bylo to v Ústí nad Orlicí, v jednom z posledních teplých dnů minulého roku, kdy se ještě dalo sedět na zahrádce hostince. Právě tam mě napadlo, že bych Jana Steklíka pozvala, aby v Galerii města Blanska uskutečnil výstavu svých současných kreseb – partitur. Myslím, že z té nabídky měl radost a snad jsme se oba dva těšili na společnou spolupráci. Odchod autora na onen svět ovšem změnil situaci. Koukám se na jeho nesmírně zajímavé kresby a přemýšlím, co s nimi. Výstava bez umělce – i když nechce být retrospektivou – se stává momentem předělu.  

V Galerii města Blanska se prezentuje výběr z autorových kreseb, autorských knih a akcí z počátku 70. let. Jeho práce mají konceptuální základ a to především v důrazu na užití netradičních technik. Vedle kreseb vytvářených pomocí cigaretového kouře a nedopalků, se v jeho tvorbě opakovaně uplatňoval princip absurdní hry a kolektivní spolupráce. Ovšem zároveň se Steklíkova tvorba konceptuálnímu zařazení vždy vymykala a to prostřednictvím své křehké subtilnosti a nepopiratelné lyriky. Jeho kresebná linka je i přes autorovu zálibu ve všem náhodném a nečekaném neuvěřitelně přesná a jemná. O tom například svědčí cyklus kreseb Střihy na krajinu, ke kterým autora inspirovaly topologické mapy, nebo série kreseb – návodů, v nichž diváka symbolicky vybízí k tomu, aby je dokončil a tím zároveň anuloval jejich význam. Součástí výstavy jsou také akce a land-artové realizace reflektující autorův zájem o botaniku, ekologii a přírodu obecně. 

Jan Steklík zemřel 11. 11. 2017 ve věku nedožitých osmdesáti let. I přes nenápadnost své tvorby se řadí mezi nejzásadnější autory českého výtvarného umění 2. polovině 20. století. Na vernisáže svých výstav prý zpravidla nechodil, takže v něčem je zcela v pořádku, že ani tentokrát tomu nebude jinak.

Jana Písaříková

 

Děkujeme Petru Veselému za konzultaci a pomoc s přípravou, Moravské galerii v Brně a aukčnímu domu a galerii Etcetera za zápůjčky exponátů.
Zvláštní poděkování studentům Fakulty výtvarného umění při VUT v Brně za rekonstrukci výtvarné akce Jana Steklíka Ošetřování stromu.

 

Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.