Publikácia V znamení Pentódy zhŕňa výsledky trojročného sústavného bádania.
Nie je všetko také, ako sa to tvári. Vo svete jestvujú viditeľné sily, no aj sily neviditeľné. Schopnosť čítať znamenia a chápať súvislosti je zásadným predpokladom k pochopeniu skutočnosti. Náhoda nejestvuje. Šoha már.

Kniha

V znamení Pentódy (limitovaná edice, 217 ks, 192 stran, Original-Litographie Jaroslav Janďourek) bude k dispozici na vernisáži. Výstava potrvá do 20. února.

Čejka, Klepoch, Čumlivski

Pre nich je grafika každodennou nutnosťou, prirodzeným spôsobom výtvarného myslenia. Formálne im je vlastné zaujatie linorytom a v menšej miere drevorytom. Rýpané linky sú robustné, priznávajúce stopu nástroja. Sú celkom opačné než minucióznosťou sa vyznačujúca Brunovského škola, suchá ihla a nuansy litografie. (Alexandra Kusá, katalog k výstave Drsná škola)