Cena Jindřicha Chalupeckého je určena vizuálním umělkyním a umělcům žijícím nebo působícím na území České republiky, kteří k 31. prosinci kalendářního roku, ve kterém se uskuteční daný ročník, dosáhnou věkové hranice maximálně 35 let. Státní občanství ČR není podmínkou.

 

Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělkyň a umělců, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj. Cena je udělována umělkyním umělcům pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.

 

Umělkyně a umělci, kteří byli v minulosti ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého, ale nezískali titul laureátky/laureáta, se mohou přihlašovat opakovaně.

 

Umělecké dvojice a skupiny se mohou hlásit společně (v rámci přihlašování vytvořením jednoho společného portfolia). Společnost Jindřicha Chalupeckého nicméně v těchto případech nemůže garantovat jiné finanční podmínky pro účast, než jaké jsou stanoveny pro jednotlivce. V případě získání titulu laureátky/laureáta dvojicí nebo kolektivem autorů může SJCh garantovat rezidenční pobyt v New Yorku taktéž jen pro jednu osobu. SJCh bude v takových případech usilovat o získání další finanční podpory, nicméně ze strany umělců na ni nemůže být činěn nárok.

 

Udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého je vypisováno jako otevřená výzva, do níž se přihlašují umělkyně a umělci sami. Odborníci z oblasti výtvarného umění mohou zároveň nominovat umělce skrze emailovou adresu info@cjch.cz. Nominovaní budou vyzváni zástupci Společnosti Jindřicha Chalupeckého, aby se do soutěže přihlásili.

 

Přihlašování probíhá online skrze platformu works.io. Při případných technických potížích při přihlašování nabízí Společnost Jindřicha Chalupeckého asistenci.

 

Přihlášky do Ceny Jindřicha Chalupeckého: Prosíme, z technických důvodů pro vytvoření nového portfolia napište nejprve email s vaším jménem na info@sjch.cz a my vám ob ratem pošleme pozvání k registraci do systému works.io. Děkujeme!

 

Místo konání výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého 2021:

Moravská galerie v Brně

 

Porota v mezinárodním složen:

Ivet Ćurlin (AT)

Anna Daučíková (CZ)

Charles Esche (NL)

João Laia (FIN)

Jan Zálešák (CZ)

 

Ocenění pro finalistky a finalisty 32. ročníku:

– Rozpočet na vznik nového díla či projektu ve výši 50 000 Kč, zajištění architektonického a technického řešení výstavního projektu a autorský honorář.

– Profesionální spolupráce na adjustaci a vystavení díla v Moravské galerii v Brně.

– Celoroční kurátorská a produkční spolupráce na vzniku díla.

– Profesionální foto a video dokumentace díla.

– Možnost workshopů a konzultací s odborníky na různé umělecké postupy a techniky.

– Možnost ateliérového zázemí.

– Zviditelnění tvorby autorky/autora v odborných i obecných médiích.

 

Ocenění pro laureátku nebo laureáta 32. ročníku:

– Rezidenční pobyt v New Yorku ve spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited.

– Částka 200.000,- Kč na realizaci nového uměleckého díla, výstavy, publikace či jiného autorského projektu.