Ladislav Čepelák, Housenka, 1987, mezzotinta

Dílo Ladislava Čepeláka (1924–2000) zahrnuje kresby, grafiky, často řazené do souborů, ilustrace, sgrafita, ručně stavěné housle a violy koncertní úrovně. Práce, zdánlivě uzavřená smrtí autora, se v přítomných souvislostech otevírá. Pokaždé, pokud máme zájem a snahu ji pomyslně uchopit. Rozsáhlost naplněného života i tvorby jedné z nejvýraznějších osobností české grafiky druhé poloviny 20. století nelze v celém rozsahu prezentovat. Můžeme se pouze snažit vystihnout to, na co se autor nejvíce soustředil. Pozastavit se nad tím, jaká témata se snaží uchopit a jakými prostředky toho dociluje. Zaujetí se proměňuje ve fascinaci. Společným jmenovatelem je zrod a zánik všeho, co nás obklopuje, včetně nás samotných.

  

koncepce: Antonín Sondej a Magdalena Vovsová