Výstava studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Galerie 4 představí v rámci cyklu Fotografické školy Evropy čtyřiadvacátou sklizeň ateliéru Reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně. Vizuálními symboly se staly černá kostka a bílé jablko. Černá kostka se váže k názvu klasického technologického cvičení. Jablko odkazuje k minimalistické vizuální identitě značky Apple, která se stala oblíbeným výrobcem zařízení určených k tvorbě či úpravě fotografií. Protiklad kostky a jablka však definuje výstavu i z hlediska jejího obsahu. Výstava poskytuje široký rámec tvůrčích vizí, od konceptuální, esteticky skoupé obraznosti hraničící s minimalismem, přes techniky rafinované studiové inscenace až po obrazy hledající definici krásy v krajině lidech či prostých předmětech kolem nás.

 

vystavující: Petra Bašnáková, Filip Beránek, Daniela Dušková, Patrik Fica, Pavel Hála, Tomáš Heřmánek, Matej Chrenka, Dalibor Indra, Lenka Kleinová, Dária Knížatová, Eliška Kyselková / Katarína Támová, Marcela Očenášová, Peter Pikulík, Vojtěch Plhák, Lukáš Procházka, Anna Poubová, Jan Smolík, Kristýna Šolcová

 

Ve druhém patře galerie probíhá samostatná výstava s názvem Vyšší princip, která představuje práce čtyř současných doktorandů ateliéru. Matej Chrenka, Adam Kencki, Matěj Skalický a Elsa Rauerová posouvají hranice svého zralého vztahu k fotografii ještě o úroveň dál. Nebojí se pojmout výstavu jako umělecké dílo sui generis, samostatné médium, které je důležitější než pouhý snímek.