Architektonické studio Christ & Gantenbein založili Emanuel Christ a Christoph Gantenbein v roce 1998 v Basileji. Ve své tvorbě se zajímají o udržitelnost, ale ne z pohledu módních trendů, nýbrž o udržitelnost formy s citlivým a všestranným citem pro materiál, snahou o kontinuitu a velkým důrazem na vztah k minulosti. Plně si uvědomují význam staveb, ve kterých se dnes pohybujeme, které užíváme, které jsou podstatnou částí měst. Cítí velkou zodpovědnost za to, co dělají, aby i jejich díla byla srozumitelná a funkční pro nastávající generace. Nemají potřebu být na „první pohled“ současní, ale považují za zajímavé dělat architekturu, kterou by se dalo nazvat „mimočasovou“. Je pro ně značně důležitý vztah k historii, kdy lze přenášet kulturní dědictví do budoucnosti. Velice blízká je jim tvorba Adolfa Loose a jeho výjimečně nadčasová poloha, kdy jste moderní, protože se vzdáte posedlosti být noví a neustále vše znovu vynalézat. 

 

Vedle své tvorby se Christ a Gantenbein aktivně věnují také pedagogické činnosti. Zde se odráží typický aspekt pro jejich práci, což je prolnutí praxe a výzkumu. Od roku 2018 jsou profesory architektury a designu na prestižní ETH v Curychu. Rovněž působili na Harvard Graduate School of Design a nelze nezmínit také aktivity na Akademii architektury v Mendrisio (2004, 2006, 2009) a rok 2008, kdy působili na Škole architektury a designu v Oslu.

 

Christ & Gantenbein za sebou mají mnoho realizací, jejichž převážná část vychází z vyhraných architektonických soutěží. Vždy se snaží vidět příležitost v tom, že na „něco“ navazují. Historickou architekturu neberou z pohledu historická jakožto stará, nýbrž jako artefakt, a snaží se o přístup s maximální komplexní citlivostí. Toho jsou jednoznačným dokladem například transformace Švýcarského národního muzea v Curychu, stejně jako rozšíření v podobě nové budovy Kunsthistorického muzea v Basileji. Připomenout je potřeba také v roce 2020 dokončený Lindt Home of Chocolate, monumentálně všestranný prostor pro Lindt & Sprüngli v Curychu či zakázku otevřenou v roce 2021 jako multifunkční workspace pro Roche v Německu. V současné době pracují na řadě projektů po celé Evropě, ať už je to právě dokončený projekt sociálního bydlení v Paříži, přístavba muzea Wallraf–Richartz v Kolíně nad Rýnem, obytná a kancelářská budova v historické části Hamburku, stejně jako rozšíření muzea umění MACBA v Barceloně. S velkým očekáváním se hodně hovoří též o projektu univerzitní nemocnice v Curychu, ilustrujícím rozmanité portfolio architektů. Projekt slibuje revitalizaci celé čtvrti v nejlidnatějším švýcarském městě a zároveň poskytne nový domov pro lékařský výzkum.

 

V souvislosti s úspěchy ve zmiňovaných vyhraných soutěžích možno zmínit také řadu dalších prestižních ocenění, jako například Dezeen Architects of the Year 2018, ve stejném roce pak Wienerberger Brick Award, Best Architects – zlatá medaile 2017, první cena Essence Award a Red Dot Award Best of the Best 2016.

 

V rámci výstavních aktivit Christ & Gantenbein zmiňme projekt Více než sto let připravený v roce 2016 pro Bienále architektury v Benátkách, jehož náplní byla koncepce zamýšlející se nad tím, že současnost není koncem dějin, ale pouze odrazovým můstkem mezi minulostí a budoucností, kdy dnes budovaná architektura musí splňovat nejen současná kritéria, ale také se zabývat minulostí a ukazovat budoucnost. Rok 2019 byl pak premiérou jejich první monografické výstavy, kdy se představili projektem Poslední akt designu v Tokiu. Nabídli tím nejen hluboký vhled do své tvorby, ale zároveň zde zkoumali samotné nástroje, které jsou k dispozici pro komunikaci architektury – ať už jsou to kresby, fotografie či modely.

 

Právě modely jsou stěžejním tématem výstavy 21 Models, která poukazuje na trvalá témata tvorby kanceláře Christ & Gantenbein, jež nyní nabývá nových rozměrů, jako je stavění za pomoci existujícího a v rámci existujícího, architektura jako technická disciplína, udržitelný urbanismus, typologie a město nebo vytváření prostor pro umění. Tyto hmatatelné výzvy jsou ztělesněny v předmětech skromných rozměrů, a přesto sugestivní krásy, které ukazují architektonické modely jako reprezentace určité reality a zároveň podněcují představivost alternativních možností. V době, kdy umělá inteligence relativizuje naše vnímání a náš vztah k autentičnosti, se fyzický architektonický model stává poctou bezmeznému potenciálu interpretace.

 

V Domě umění zvou Christ & Gantenbein návštěvníky k tomu, aby prozkoumali otevřené narativy vetknuté do každého modelu. Mezi projekty představenými v této přehlídce jsou již zmiňované významné dominanty, jako je Kunsthistorické muzeum v Basileji nebo Univerzitní nemocnice v Curychu, které dávají nahlédnout do architektonické cesty v průběhu let.