Chuť medu je film z roku 1961, který unikl komunistické cenzuře a queer lidé se tak mohli identifikovat s queer příběhem. Historické předměty a archiválie, které dokládají životy, útlak i radost neheterosexuálních lidí, jsou podobné střípky, které unikly cenzuře, autocenzuře i přirozenému zapomnění, když většina queer lidí v minulosti neměla potomstvo, které by jejich příběhy zachovalo. Pražská Společnost pro queer paměť uchovává díky své sbírce, archivu a knihovně minulost neheterosexuálních a genderově nonkonformních lidí.

  

Výstava představuje výběr 12 nejzajímavějších předmětů ze sbírek a archivu Společnosti pro queer paměť, které dokumentují queer minulost v českých zemích. Na fotografiích Lukáše Houdka je ukazují mladí queer lidé a allies a vysvětlují, v čem k nám promlouvají i dnes.

 

Výstavu uvede přednáška kurátora výstavy Ladislava Jacksona v Malém sálu Kina Art na téma Mezi nenávistí a radostí: Queer zkušenosti ze státního socialismu. Přestože státní socialismus v roce 1961 dekriminalizoval homosexualitu, strukturální homofobie v socialistickém Československu existovala dál a byla zneužívána i k vydírání státními orgány. Přesto k sobě ale queer lidé nacházeli cestu: vznikaly komunity, queer místa, vztahy, radost a oslava hrdosti. Přednáška se bude věnovat jak strukturální opresi a násilí na queer lidech, tak cestám a strategiím subverze, které dokázali najít a ve svých životních prostorech vyjednat. Přednáška bude vycházet ze sbírek a rozhovorů s pamětnicemi a pamětníky, které shromáždila od roku 2013 Společnost pro queer paměť.