Chuť medu je film z roku 1961, který unikl komunistické cenzuře a queer lidé se tak mohli identifikovat s queer příběhem. Historické předměty a archiválie, které dokládají životy, útlak i radost neheterosexuálních lidí, jsou podobné střípky, které unikly cenzuře, autocenzuře i přirozenému zapomnění, když většina queer lidí v minulosti neměla potomstvo, které by jejich příběhy zachovalo. Pražská Společnost pro queer paměť uchovává díky své sbírce, archivu a knihovně minulost neheterosexuálních a genderově nonkonformních lidí.

 

Výstava představuje výběr 12 nejzajímavějších předmětů ze sbírek a archivu Společnosti pro queer paměť, které dokumentují queer minulost v českých zemích. Na fotografiích Lukáše Houdka je ukazují mladí queer lidé a allies a vysvětlují, v čem k nám promlouvají i dnes.

 

kurátor: Ladislav Jackson